_ Maak kennis met Joke

Over Joke en de praktijk


Joke Monné-Louwerse,
GZ-Psycholoog

Drs Joke Monné-Louwerse is in 2004 afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Leiden. Later is zij gaan werken in een specialistische GGZ instelling met de focus op Verslavingszorg. Zij heeft toen de kwalificatie GZ-Psycholoog behaald.

Kwalificaties:

  • GZ-psycholoog, BIG: 79912535625
  • Psycholoog NIP
  • EMDR Practitioner


Achtergrond

Jarenlang is Joke werkzaam geweest in het bedrijfsleven in de financieel economische sector. Daarna is zij klinische en gezondheidspsychologie gaan studeren. In 2004 is Joke afgestudeerd als Doctorandus aan de Rijksuniversiteit Leiden als Psycholoog. Na het afronden van haar studie is zij gaan werken in een specialistische GGZ instelling met de focus op Verslavingszorg. Tijdens dit dienstverband heeft zij de kwalificatie GZ-Psycholoog behaald. Joke was aangesloten bij Cenzo en later bij 1nP, maar is nu vrijgevestigd als GZ-Psycholoog met een eigen praktijk en ze heeft contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Joke heeft een persoonsgerichte aanpak en tracht de oorzaak van de klachten te achterhalen en te behandelen, zodat na behandeling de Balans is hersteld en geen therapie meer nodig is.

_ IN GOES EN MIDDELBURG

Psychologenpraktijk Equilibre

Joke is op 1 november 2013 gestart met een eigen praktijk onder de naam Psychologenpraktijk Equilibre. De praktijk is gevestigd in Goes en Middelburg. Een praktijk voor psychologische hulpverlening en diagnostiek in de GGZ voor cliënten die worden doorverwezen door bedrijfsartsen en huisartsen.

De praktijk is gecertificeerd door het NIP (kwaliteitsvisitatie december 2021) en heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Lid van:

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • VGCT Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën  
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Nieuwe collega op de woensdag: Marjan Minderhoud

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige