Disclaimer


Disclaimer website
Deze website heeft een informatief karakter. De inhoud is geen vervanging van persoonlijk geneeskundig advies. Wij streven ernaar juiste en actuele informatie te bieden op deze website. Psychologenpraktijk Equilibre kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. Psychologenpraktijk Equilibre sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Psychologenpraktijk Equilibre worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Psychologenpraktijk Equilibre heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen of andere technische problemen? Wilt u dit aan ons doorgeven via naam@e-mailadres.nl?

Disclaimer e-mail
De inhoud van de e-mail is strikt vertrouwelijk en is bedoeld voor de geadresseerde. Hebt u deze per ongeluk ontvangen dan mag u de inhoud daarvan niet publiceren en vragen we u de afzender te informeren. Verwijdert u daarna de e-mail en eventuele bijlagen. Bij voorbaat dank.

Iedere geadresseerde dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail/internet risico’s zijn verbonden. Ook al betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij controleren onze systemen op bekende virussen en verzenden en ontvangen e-mail berichten via een beveiligde verbinding. Maar Psychologenpraktijk Equilibre kan er onmogelijk voor instaan dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door derden.